Markku Rajama

Liike Nyt, Uusimaa

Vastaukseni

1. Haluan vesilain uudistettavaksi tulevalla hallituskaudella, jotta vaelluskalojen ja muun vesiluonnon elinvoimaisuutta voidaan tehokkaammin edistää.

Kyllä

2. Haluan seuraavaan hallitusohjelmaan tavoitteeksi pienvesivoimaloiden (< 5 MW) toiminnan hallitun alasajon, aloittaen minivesivoimaa (<1MW) tuottavista laitoksista.

Kyllä

3. Haluan että pienehköjen (10-20 MW), keskikokoisten (20-60 MW) ja suurten (> 100 MW) vesivoimaloidemme voimassa olevien kalatalousvelvoitteiden ajanmukaistamista tehostetaan huomattavasti seuraavan hallituskauden aikana. Voimaloiden vanhat istutusvelvoitteet on muutettava kalojen luontaista elinkiertoa tukeviksi toimenpiteiksi. Jo käynnistyneet velvoitteiden muutokset on saatettava loppuun välittömästi. Hallitusohjelmaan tulee tehdä kirjaus voimaloiden vesitalouslupiin lisättävistä kalan kulun mahdollistavista ratkaisuista ja kompensaatiotoimista vesivoiman vuoksi menetettyjen kalojen lisääntymisalueiden osalta, siltä osin kuin ne niistä puuttuvat.

Kyllä

4. Haluan viranomaispakkokeinojen soveltamista voimassa olevien kalatien rakentamisvelvoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi haluan, että viranomaiset ryhtyvät vaatimaan kalatien salliviin velvoitteisiin kalateitä.

Kyllä

5. Haluan että vaelluskalojen palauttaminen säilyy myös tulevan hallituksen kärkitavoitteissa, ja että uhanalaisten kalojen elvyttämiseen vaadittavat toimet ulotetaan koskemaan myös muita politiikkojamme. Elinympäristönä virtavesien ennallistamiselle tulee asettaa kunnianhimoiset kansalliset määrätavoitteet.

Kyllä

virtavesivaalit.fi/privacy